és az átalakulások, egyesülések, szétválások számvitele

Mérlegképes könyvelők részére:

Számviteli témakör – Vállalkozási szakterület

Elszámolhatósági időszak: 2021. június 28 - december 31.

4 kreditpontI. Számviteli törvény változásai 

2020. évközi és 2021-től hatályos változások a számviteli törvényben

 • Elengedett osztalékkövetelés elszámolása a számviteli törvény alapján
 • Tőketartalék könyvelése ázsiós tőkeemelés esetén
 • Átalakulással összefüggő módosítások a számviteli törvényben
 1. Lekötött tartalék képzése átalakulás során keletkező adófizetési kötelezettségre
 2. Részesedések kivezetése, emellett az új részesedés felvétele
 • Nettó módon elszámolandó gazdasági események számviteli elszámolása
 • Közzétételi határidő változásának bemutatása a tőzsdei cégek esetén
 • Létszámfogalom pontosítása gyakorlati példákon keresztül
 • Hatályba lépési szabályok a 2020. évközi és 2021-től hatályos számviteli törvényi változások alapján

 

II. Az átalakulások, egyesülések, szétválások számvitele 

 • Az átalakulások, egyesülések, szétválások jogszabályi hátterének bemutatása - polgári jogi szabályozás, átalakulási törvény, számviteli törvény
 • Az egyes eljárások tartalma, az egyesülések és szétválások típusai a Ptk rendelkezései alapján
 • Az átalakulás, egyesülés, valamint a szétválás folyamata és számviteli teendői
 • A vagyonmérleg-tervezettel kapcsolatos előírások, a tervezetek alapját képező beszámolók
 • Az átalakulási törvény előírásai (un. hat hónapos szabály alkalmazhatósága, közbenső mérleg készítése)
 • A vagyonmérleg-tervezet felépítése a jogelőd és jogutód szervezet esetén, az egyes oszlopok tartalma
 • A kedvezményezett átalakulás tartalma, jogi hatásai
 • Könyvvizsgálati kötelezettség a vagyonmérleg-tervezetek és végleges vagyonmérlegek esetén
 • Az átalakulás, egyesülés, valamint a szétválás bejegyzése (átalakulás napja megjelölésének lehetősége)
 • A végleges vagyonmérleggel, vagyonleltárral kapcsolatos előírások, valamint az elkészítés határideje; letétbe helyezési kötelezettség
 • Az átalakulás napja, a jogutód könyveinek megnyitása, ennek bizonylata