a közbenső mérleg készítésére vonatkozó szabályok, az osztalékfizetésre és tőkevédelemre vonatkozó szabályok a Ptk-ban és a számvitelben, az átalakulások, egyesülések, szétválások számvitele

Mérlegképes könyvelők részére - Kontakt képzés

Számviteli témakör – vállalkozási szakterület

Elszámolhatósági időszak: 2021. szeptember 6 - december 31.

8 kreditpont

 

Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők részére - Kontakt képzés

Elszámolhatósági időszak: 2021. szeptember 6 - december 31.

7 kreditpont

 

Számviteli törvény változásai 
2020. évközi és 2021-től hatályos változások a számviteli törvényben

 • Elengedett osztalékkövetelés elszámolása
 • Tőketartalék könyvelése ázsiós tőkeemelés esetén
 • Átalakulással összefüggő módosítások
 • Lekötött tartalék képzése átalakulás során keletkező adófizetési kötelezettségre
 • Részesedések kivezetése, új részesedés felvétele
 • Nettó módon elszámolandó gazdasági események
 • Közzétételi határidő tőzsdei cégeknél
 • Létszámfogalom pontosítása
 • 2021. évi LXIX. törvény általi módosítások:
 1. Szerződés elszámolási egységére vonatkozó előírások alkalmazása
 2. Fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos változások
 3. Pontosító rendelkezések
 4. Könyvvizsgálói jelentés visszavonása
 5. Hatályba léptető rendelkezések

 

A közbenső mérleg készítésére vonatkozó előírások

 • A közbenső mérleg készítésének esetei (pl. Osztalékelőleg, tőkeleszállítás, stb.)
 • A közbenső mérleg tartalmára vonatkozó előírások
 1. fordulónap meghatározása
 2. értékelési szabályok alkalmazása
 3. leltárkészítési kötelezettség
 4. könyvvizsgálati kötelezettség


Az osztalékfizetésre és a tőkevédelemre vonatkozó szabályok a Ptk-ban és a számviteli törvényben

 • Osztalék-jóváhagyás szabályai, számviteli elszámolása
 • Osztalékelőleg-fizetés szabályai
 • Tőkevédelmi szabályok tartalma, a megfelelésre vonatkozó előírások az egyes társasági formák esetén
 • Lehetséges intézkedések saját tőke probléma esetén:
 1. pótbefizetésre vonatkozó rendelkezések
 2. tőkeemelés szabályai
 3. ázsiós tőkeemelés
 4. tőkeleszállítás
 5. átalakulási lehetőségek


Az átalakulások, egyesülések, szétválások számvitele

 • Az átalakulások, egyesülések, szétválások jogszabályi háttere
 • Az egyes eljárások tartalma, az egyesülések, szétválások típusai
 • Az átalakulás, egyesülés, szétválás folyamata, számviteli teendői
 • A vagyonmérleg-tervezettel kapcsolatos előírások, a tervezetek alapját képező beszámolók (un. hat hónapos szabály alkalmazhatósága, közbenső mérleg)  
 • A vagyonmérleg-tervezet felépítése a jogelőd és jogutód szervezet esetén
 • A kedvezményezett átalakulás
 • Az átalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzése
 • A végleges vagyonmérleggel, vagyonleltárral kapcsolatos előírások, az elkészítés határideje
 • A jogutód könyveinek megnyitása, ennek bizonylata