a helyi adókat és az adóeljárási szabályokat érintő 2020. évközi és 2021. adóévet érintő változások

Mérlegképes könyvelők részére:

Nem számviteli témakör – Vállalkozási szakterület

Elszámolhatósági időszak: 2021. június 28 - december 31.

8 kreditpont

Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők részére:

Elszámolhatósági időszak: 2021. június 28 - december 31.

9 kreditpont

 

  

I. Általános forgalmi adót érintő változások

E-kereskedelemmel kapcsolatos uniós áfa csomag 2021. július 1-től:

 • Közösségen belüli távértékesítés szabályainak változása,
 • kis értékű import küldemények áfa mentességének eltörlése, a belső érték meghatározása (2020/877/EU rendelet)
 • adóalany elektronikus felületek (platform) meghatározása (282/2011/EU tanácsi rendelet), az elektronikus kereskedelmet elősegítő elektronikus platformok adófizetésre kötelezetté tétele, nyilvántartási kötelezettségük előírása,
 • egyablakos rendszer adaptálása az új típusú adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez, regisztráció

Teljesítési hely változása
Kivételek a teljesítési helyre vonatkozó szabályok alól
Behajthatatlan követelések
Számla-adatszolgáltatás
Bevallási tervezet kiajánlása
Bevallási tervezet felhasználásával teljesített bevallási kötelezettség jogutódlás esetén és egyes speciális esetekben (pl. bevallás gyakoriság váltás, végelszámolási eljárás)
Számlaadási kötelezettségre vonatkozó előírások a Közösségen belüli távértékesítés esetén
Az áfa csoportokat érintő módosítás
Levonási joggal kapcsolatos változás adószám törlést követő ismételt adószám megállapítás esetén
A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó fordított adózási rendelkezések változása
A személygépkocsi értékesítéssel foglalkozó viszonteladók bejelentésére vonatkozó átmeneti szabály

 

II. Társasági adót érintő változások


Ellenőrzött külföldi társaság
Szigorítás a minősítésnél
Kapott osztalékkal, kivezetett részesedéssel összefüggő adózás előtti eredmény csökkentés
Telephely fogalmának változása
Csoportos társasági adóalany által fizetendő adót érintő változás
Behajthatatlan követelés kapcsolt vállalkozások között
Fejlesztési tartalék mértékének változása
Osztalék elengedéssel összefüggő változások
Termőföldből átminősített ingatlan kivezetéséhez kapcsolódó adóalap módosítás tartalma
Fejlesztési adókedvezmény változása
Látványcsapatsport támogatással összefüggő változások
Energiahatékonysági beruházás kedvezményének változása
Vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségek
Tevékenység áthelyezéssel kapcsolatos halasztott adófizetési lehetőségének bővítése
Rendelkező nyilatkozat

III. Kisvállalati adót érintő változások

Kisvállalati adó választására vonatkozó feltételek
Adóalanyiság megszűnése, mentesítő szabály
Kisvállalati adó mértéke
A társasági adóra történő áttérés lépései


 
IV. Kisadózók tételes adóját érintő változások

 

Kisadózóként bejelenthető személy
Egyéni vállalkozó, ügyvédi tevékenység szünetelése
A kifizetőt és a kisadózót terhelő 40 %-os adókötelezettség
Éves értékhatár számítása
Kisadózó bevallási, adatszolgáltatási kötelezettsége
Kifizető adatszolgáltatási kötelezettsége
Kifizető és kisadózó tájékoztatási kötelezettsége


 

V. Személyi jövedelemadót érintő változások

 

SZÉP kártya juttatást érintő változások
Személyi kedvezmény változása, a kedvezmény mértéke, feltételek
Minimálbér változásának hatása az egyes juttatásokra, kedvezményekre
Őstermelőket, családi gazdaságokat érintő változások
Fogalmak: őstermelő, őstermelőd családi gazdasága
Adómentes bevételi értékhatár
Őstermelésből származó jövedelem megállapítására vonatkozó előírások
Adómentes jövedelmeket érintő változások: járványügyi szűrővizsgálat mentessége
Adóelőleg-nyilatkozat
Egyéni vállalkozó fejlesztési tartaléka
Kisvállalkozások beruházási kedvezménye

 

VI. Helyi adó változások

 

Különleges gazdasági övezetek, a megyei önkormányzatok adómegállapítási joga
Vagyoni típusú adókat érintő változások
Idegenforgalmi adó felfüggesztése
Adóelőleg-kiegészíti kötelezettség megszűnése
Iparűzési adót érintő változások:

 • megszűnik az ideiglenes jellegű iparűzési adó
 • változik a bevallási kötelezettség teljesítésének módja
 • számviteli hiba kezelése az iparűzési adóalap meghatározásánál
 • szokásos piaci ár korrekciója
 • adóalap megosztás gépjármű bérbe-, és lízingbe adása esetén

VII. Adóeljárási szabályok változásai

 

Adóigazgatási rendtartás

 • Kötelező szakmai képviselet
 • Elektronikus kézbesítés
 • Hirdetményi közlés
 • Bizonyítás korlátai felügyeleti intézkedés esetén
 • Súlyosítási tilalom
 • Kifogás intézménye

Adózás rendje

 • Automatikus fizetési kedvezmények értékhatára
 • EKAER-rel kapcsolatos változások, mulasztási bírság
 • Csoportos adóalanyra vonatkozó minősítési szabályok
 • Adatszolgáltatási előírások változásai a gépjárműadóval kapcsolatos hatáskör változás miatt
 • Iparűzési adóbevallással kapcsolatos megváltozott szabályok

Adóvégrehajtás

 • Végrehajtási kifogás
 • Ügyfél fogalmának pontosítása
 • Tartozások megfizetése, önkéntes teljesítés