Főkönyvi, analitikus nyilvántartások 
 

dreamstimexxl18547487.jpgA HessynKettős® program egyszeri adatbevitellel biztosítja a főkönyvi nyilvántartások, áfa, vevő/szállító, egyéb analitikus nyilvántartások vezetését. A bizonylat rögzítése után azonnal megjelennek az rögzített adatok a kimutatásokban, mint például a főkönyvi kimutatásokban, áfa analitikában és akár a mérleg, eredménykimutatásban is. 

A program alapértelmezetten tartalmazza az NGM ajánlás szerinti számlatükröt, főkönyvi naplókat, több mint 400 előre kontírozott gazdasági eseményt, melyek igény szerint módosíthatók, bővíthetők a cég igényeinek megfelelő adatokkal.

A napló, számlatükör évenkénti kezelése biztosítja évváltáskor a zavartalan, párhuzamos könyvelést, naprakész információkat (pl. vevői kintlévőség), amikor még nincs lezárva az előző év. 
 

 


 
Devizás bizonylatok kezelése

 

devizak002.jpgA programmal kezelhetők mind a külföldi, mind pedig a belföldi devizás vevő/szállító számlák, hitelek, követelések, kötelezettségek, deviza bankszámlák, valutapénztárak.

A programban elérhető funkció a kiegyenlített devizás vevő/szállító számlákra történő árfolyam-különbözet számítás és automatikus könyvelés, valamint az év végén nyitott egyenleget mutató számlákra és devizás könyvelési kartonokra (pl. hitelek, kölcsönök, bankszámlák, pénztárak) történő átértékelő árfolyam-különbözet számítás.

Beállítható, hogy a program az MNB által közzétett árfolyamokat automatikusan, on-line módon frissítse.

Deviza bankszámlák esetén automatikus átlagárfolyam számítás is bekapcsolható. 

A kimutatások forintban és devizában is lekérdezhetők.

A számviteli és áfa nyilvántartásoknál egyaránt beállítható az MNB vagy választott árfolyam alkalmazása. Amennyiben eltérő a két nyilvántartott árfolyama, a program automatikusan számolja az áfa összegénél jelentkező árfolyam különbözetet. 

 


Információk a vállalkozás működéséről

 

dreamstimexxl32738118.jpgA legkisebbtől a legnagyobb vállalkozásig alapvető igény, hogy a vállalkozók - a könyvelés adatai alapján - áttekintő képet kapjanak a vállalkozás működésről, pénzügyi helyzetéről és a fizetendő adókról.

 • A költséghely nyilvántartás segítségével nyomon követhető pl. a projektek, telephelyek forgalma, eredménye. 
 • Korosított vevő/szállító analitika segítségével információt kap a lejárt esedékességű számlákról.
 • Az időszakonként ismétlődő jelentésekhez egyedi lekérdezések alakíthatók ki a főkönyvi adatok alapján.
 • A mérleg, eredménykimutatás, egyedi lekérdezések tetszőleges időszakra lekérhetők forintban/ ezer forintban, további adatfeldolgozáshoz Excelbe exportálhatók. Igény szerint két év párhuzamos lekérdezésével összehasonlíthatók a működési időszakok.
 • Összesítő jelentés készíthető a főkönyvi eredményről, várható iparűzési adó kötelezettségről, fizetendő társasági adóról, az adófolyószámlák egyenlegeiről, a készletek, bankszámlák, pénztárak, hitelek, egyéb kötelezettségek/követelések egyenlegéről. 

 Ellenőrzések a hibátlan adatszolgáltatásokhoz

 

nok001.jpgA program fejlesztése során nagy hangsúlyt fektetünk az ellenőrzésekre, összefüggések vizsgálatára annak érdekében, hogy hibátlan adatszolgáltatások készüljenek. Például: 

Áfa analitika és könyvelt áfa adatok egyezőségének figyelése bizonylat rögzítés során, valamint áfabevallás készítése előtt.

Bizonylatszámok figyelése a többszörös bizonylat rögzítés elkerülése érdekében. (A bizonylatszám ellenőrzés a számlák importálás során is aktív.)

Speciális áfasorokban történő rögzítés során a törvény szerinti kötelező adatok ellenőrzése. (Pl. közösségi beszerzés esetén a közösségi adószám hiánya, mezőgazdasági termékeknél a súly és mennyiség adatok megadása, stb.)

A nagy összegű készpénzmozgások esetén ellenőrzés a törvényben meghatározott limit szerinti figyeléssel.  


 

 Áfa kezelés, áfa bevallás

 

dreamstimexxl39273287.jpgAz áfa bevallások pontos kitöltése fontos területe a könyvviteli folyamatoknak: egyrészt a cég likviditási szempontjából meghatározó az adott időszak fizetendő / visszaigényelhető adója, másrészt a NAV ellenőrzések kiemelt területe. Ennek megfelelően a programfejlesztés egyik kiemelt témaköre az áfa és a bevallás kezelése. 

Automatikusan számolja / könyveli a program:

 • a telefonszámlák, gépkocsi költségek nem levonható áfa összegét
 • fordított adózású számlák fizetendő/levonható áfa előírását
 • áfa arányosítás (levezetés kimutatása), könyvelése
 • pénzforgalmi elszámolású vevő/szállító számlák áfa előírását
 • folyamatos teljesítésű számlák eltérő számviteli/áfa törvény szerinti dátum miatti tételek automatikus könyvelése

Az áfabevallás több mint 100 sorból áll, melyet a program - a könyvelt bizonylatok alapján automatikusan kitölt és átad az ÁNYK program felé (65). Elkészíti az áfa analitikát, kifizetetlen szállító analitikát, elvégzi az ezer forintos kerekítéseket, elkészíti a 1M Ft áfa-t meghaladó számlák adatszolgáltatását is. Egyéb menüpontban elérhető a közösségi beszerzések/értékesítések listája és bevallása, amely átadható az ÁNYK programnak (A60).

Az áfazárás funkció segítségével a bizonylatok áfa adatában történő változásokat követi a program, és változás esetén lekérhetőek az önellenőrzési tételek, elkészíthető az áfa analitika és az önellenőrzési / helyesbítő áfabevallást.


 

 Évzárás, beszámoló készítés

dreamstimexxl32737887.jpgA programmal lekérdezhetők normál/egyszerűsített/mikrogazdálkodói eredmény kimutatás, mérleg adatok forintban és devizában.

Automatikusan könyveli a program a záró bizonylatokat, valamint futtatható, hogy az 5-ös számlákról a 8-as számlákra történjenek meg az átvezetések. Közel 50 mutatószám segítségével átfogó képet kap a vállalkozás működéséről. 

Az évzárás modul segítségével gombnyomásra elkészíthetőek a záráshoz, beszámoló készítéshez szükséges bevallások, adatszolgáltatások.
Az évzárás modul végigvezeti Önt a beszámoló készítés lépésein, az adatok ellenőrzésével kezdve, a társasági adó bevallás készítésén át az éves beszámoló OBR felé történő átadásáig. A modullal kigyűjtésre kerülnek a könyvelésből az eredménykimutatás, mérleg és tájékoztató társasági adó adatok. A csökkentő – növelő tételek megadásával teljes körű Társasági adóbevallás exportálható az ÁNYK programba.
A teljes körű beszámoló elkészítéséhez a program tartalmaz alapértelmezett kiegészítő melléklet sablont, amely tetszés szerint módosítható. A beszámoló összeállítását követően a kiegészítő melléklet is csatolásra kerül az OBR  feladása során.


  

 Kényelem, mert a program Ön helyett dolgozik

 

dreamstimexl8565705.jpg

Automatikus könyvelési és ellenőrzési funkciók segítik az Ön munkáját:

 • Pénzforgalmi áfa előírások, áfaarányosítás könyvelése
 • Eltérő számviteli/áfa dátumú bizonylatok áfa előírása
 • Telefonszámla, gépjármű nem levonható áfa számítása és könyvelése
 • Pénztári 1,2 Ft-os értékek automatikus könyvelése
 • Árfolyam különbözet számítás, év végi árfolyam átértékelés
 • Nyitó és záró bizonylatok automatikus könyvelése
 • Bevallások kitöltése és feladása az ÁNYK program felé
 • 5-ös számlaosztályból 8-as számlaosztályba átvezetés
 • Vevő/szállító számlák kiegyenlítés kerekítés különbözetének automatikus könyvelése
 • Bizonylat átvétel a HessynSzámlázó®, HessynPénztár®, vagy külső számlázó programokból 
 • Bérátvétel a HessynBér® programból
 • Könyvelési feladás átvétel a HessynEszköz® programból
 • Egyenlegközlők, késedelmi kamat terhelő levelek nyomtatása, automatikus e-mail küldése

  


   

 3+1 hasznos funkció a programban

 

 1.

Átjárás a programképernyők között

 

Amikor kimutatást készít, vagy bizonylatot rögzít, nem kell kilépnie a képernyőről, mert a program lekérdezés funkciói azonnal megjelenítik a kért adatot: pl.


- egyeztetéskor a főkönyvi kivonat listából lekérdezhető a kiválasztott könyvelési karton

- könyvelési kartonból egy kattintással a bizonylat megtekinthető vagy módosítható

- bizonylat rögzítéskor egy kattintással könyvelési karton kérhető le.

 

2.

Nem szükséges a bizonylatok manuális kontírozása


A számviteli törvény biztosítja, hogy már nem szükséges a bizonylatokra manuálisan felvezetni a kontírozást.

 

A rögzített bizonylatok főkönyvi adatait, a könyvelő nevét és a könyvelés időpontját a könyvviteli nyilvántartás lista tartalmazza, és logikai kapcsolattal biztosítja az adatok összerendelését.

 

 

 

 

 

3.

Pénzügyi levelezés

 

Üzleti partnereinek egyenlegközlőket, fizetési felszólításokat, késedelmi kamat terhelő leveleket küldhet a programban található levélsablonokkal, vagy az Ön igényének megfelelő szövegtartalommal.

 

A leveleket akár e-mailben is küldheti, így partnerei azonnal értesülnek a fizetési kötelezettségekről.

 

A program automatikusan figyeli a levelezési fokozatokat. 

 

4.

Banki terminál modul


Tartalmazza a legtöbb hazai bank internetes átutalási megbízás feladását. Használatával automatikusan átadhatja


- a szállítói számlák átutalási megbízásait (Ft)

- az egyéb fizetési kötelezettségeket (pl. TAO negyedéves kötelezettség)

- a fizetendő áfa kötelezettséget, melyet a program automatikusan rögzít az áfabevallás készítésekor.

 

 


 

A HessynKettős® program funkciói

Könyvelési nyilvántartások 

 

 Kimutatások/bevallások

 

Modulok / Egyéb

 • Főkönyvi naplók kezelése: vevő, szállító, bank, havi bank, pénztár, vegyes, kompenzáló, nyitó, záró 
 • Automatikus könyvelési funkciók: pénzforgalmi áfa előírás, áfa arányosítás, 1,2 forintos kerekítés, vevő/szállító kerekítési különbözet, árfolyam-különbözet, 5-ös számlákról 8-as számlára átvezetés, nyitó, záró bizonylatok, 
 • Adatimportálási funkciók: HessynSzámlázó®, HessynPénztár®, HessynBér®, HessynEszköz® programokból
 • Számlák importálása külső forrásból, meghatározott XML formátum szerint
 • Könyvelési időszak zárás
 • Áfa időszak zárás
 • Ismétlődő bizonylatok klónozása, stornó funkciók, bizonylat nyomtatása 
 • Függő tételek jelölése a banki tételeknél
 • Banki tételek csoportos kiegyenlítése
 
 • Főkönyvi kivonat, főkönyvi naplók, könyvelési karton
 • Vevő / szállító analitika, korosított analitika
 • Partner lista forgalom szerint
 • Költséghely analitika
 • Bank, pénztár listák
 • Készpénzforgalom ellenőrzés
 • Bizonylatok listája, tételes egyeztető lista
 • Áfa bevallás (65A) összesítő jelentéssel (65M), Összesítő (közösségi) nyilatkozat (A60)
 • TAO (29-es) bevallás (évzárás modulban)
 • Éves beszámoló nyomtatvány (EB-05) (évzárás modulban)
 • Áfa bevallás , közösségi beszerzések (65, A60)
 • TAO (29-es) bevallás (évzárás modul)
 • Adatszolgáltatás a kisadózónak juttatott összegekről
 • Mérleg / Eredménykimutatás
 • Mezőgazdasági kompenzációs beszerzésekről lista
 • Egyenlegközlő/felszólító levél, késedelmi kamat és kompenzáló levél
 • Paraméterezhető kimutatások: Iparűzési adóbevallás segédlet, Fizetési kötelezettségek, Könyvelési összesítő jelentés és kalkuláció
 • Pénzforgalmi elszámolású tételek kimutatása
 
 • Könyvelőirodai elszámolások
 • Hálózatos működés
 • Audit XML export
 • Adattáblák exportja DBF, CSV formátumban
 • Átlagárfolyam szerinti forint számítás devizás bankban
 • Automatikus, on-line MNB árfolyam frissítés
 • Vegyes bizonylatok automatikus nyomtatásának lehetősége
 • Cég közötti törzsadat másolás lehetősége (pl. partnerek, számlatükör, költséghely)
 • Egyéb beállítható ellenőrzések/automatizmusok: pl. készpénzforgalom ellenőrzés, könyvelés során szöveg felajánlás, devizás számlák árfolyam eltérésénél automatikus kerekítés stb.
 • Egyedi háttérkép és kezelő gombok beállításának lehetősége, „gyorsgombok” a gyakran használt menüpontokhoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

letoltesikon.png

 

DEMO letöltés

kapcsolatikon.png

 

Segítségkérés

rendelesikon.png

 

Megrendelés