Főkönyvi, analitikus nyilvántartások 
 

dreamstimexxl18547487.jpgA HessynKettős® program egyszeri adatbevitellel biztosítja a főkönyvi nyilvántartások, áfa, vevő/szállító, egyéb analitikus nyilvántartások vezetését. A bizonylat rögzítése után azonnal megjelennek a rögzített adatok a kimutatásokban, mint például a főkönyvi kimutatásokban, áfa analitikában és akár a mérleg, eredménykimutatásban is. 

A program alapértelmezetten tartalmazza az NGM ajánlás szerinti számlatükröt, főkönyvi naplókat, több mint 400 előre kontírozott gazdasági eseményt, melyek igény szerint módosíthatók, bővíthetők a cég igényeinek megfelelő adatokkal.

A napló, számlatükör évenkénti kezelése biztosítja évváltáskor a zavartalan, párhuzamos könyvelést, naprakész információkat (pl. vevői kintlévőség), amikor még nincs lezárva az előző év. 
 

 


 
Devizás bizonylatok kezelése

 

devizak002.jpgA programmal kezelhetők mind a külföldi, mind pedig a belföldi devizás vevő/szállító számlák, hitelek, követelések, kötelezettségek, deviza bankszámlák, valutapénztárak.

A programban elérhető funkció a kiegyenlített devizás vevő/szállító számlákra történő árfolyam-különbözet számítás és automatikus könyvelés, valamint az év végén nyitott egyenleget mutató számlákra és devizás könyvelési kartonokra (pl. hitelek, kölcsönök, bankszámlák, pénztárak) történő átértékelő árfolyam-különbözet számítás.

Beállítható, hogy a program az MNB által közzétett árfolyamokat automatikusan, on-line módon frissítse.

Deviza bankszámlák esetén automatikus átlagárfolyam számítás is bekapcsolható. 

A kimutatások forintban és devizában is lekérdezhetők.

A számviteli és áfa nyilvántartásoknál egyaránt beállítható az MNB vagy választott árfolyam alkalmazása. Amennyiben eltérő a két nyilvántartott árfolyama, a program automatikusan számolja az áfa összegénél jelentkező árfolyam különbözetet. 

 


Információk a vállalkozás működéséről

 

dreamstimexxl32738118.jpgA legkisebbtől a legnagyobb vállalkozásig alapvető igény, hogy a vállalkozók - a könyvelés adatai alapján - áttekintő képet kapjanak a vállalkozás működésről, pénzügyi helyzetéről és a fizetendő adókról.

 • A költséghely nyilvántartás segítségével nyomon követhető pl. a projektek, telephelyek forgalma, eredménye. 
 • Korosított vevő/szállító analitika segítségével információt kap a lejárt esedékességű számlákról.
 • Az időszakonként ismétlődő jelentésekhez egyedi lekérdezések alakíthatók ki a főkönyvi adatok alapján.
 • A mérleg, eredménykimutatás, egyedi lekérdezések tetszőleges időszakra lekérhetők forintban/ ezer forintban, további adatfeldolgozáshoz Excelbe exportálhatók. Igény szerint két év párhuzamos lekérdezésével összehasonlíthatók a működési időszakok.
 • Összesítő jelentés készíthető a főkönyvi eredményről, várható iparűzési adó kötelezettségről, fizetendő társasági adóról, az adófolyószámlák egyenlegeiről, a készletek, bankszámlák, pénztárak, hitelek, egyéb kötelezettségek/követelések egyenlegéről. 

Az elkészített kimutatások és nyomtatási listák rendszerezését könnyíti meg az automatikus fájlnévképzés-funkció. Szükség esetén a PDF fájlformátumban készült kimutatások jelszóval is elláthatóak.Ellenőrzések a hibátlan adatszolgáltatásokhoz

 

nok001.jpgA program fejlesztése során nagy hangsúlyt fektetünk az ellenőrzésekre, összefüggések vizsgálatára annak érdekében, hogy hibátlan adatszolgáltatások készüljenek. Például: 

Áfa analitika és könyvelt áfa adatok egyezőségének figyelése bizonylat rögzítés során, valamint áfabevallás készítése előtt.

Bizonylatszámok figyelése a többszörös bizonylat rögzítés elkerülése érdekében. (A bizonylatszám ellenőrzés a számlák importálás során is aktív.)

Speciális áfasorokban történő rögzítés során a törvény szerinti kötelező adatok ellenőrzése. (Pl. közösségi beszerzés esetén a közösségi adószám hiánya, mezőgazdasági termékeknél a súly és mennyiség adatok megadása, stb.)

A nagy összegű készpénzmozgások esetén ellenőrzés a törvényben meghatározott limit szerinti figyeléssel.  


 

 Áfakezelés, áfabevallás

 

dreamstimexxl39273287.jpgAz áfabevallások pontos kitöltése fontos területe a könyvviteli folyamatoknak: egyrészt a cég likviditási szempontjából meghatározó az adott időszak fizetendő / visszaigényelhető adója, másrészt a NAV ellenőrzések kiemelt területe. Ennek megfelelően a programfejlesztés egyik kiemelt témaköre az áfa és a bevallás kezelése. 

Automatikusan számolja / könyveli a program:

 • a telefonszámlák, gépkocsi költségek nem levonható áfa összegét
 • fordított adózású számlák fizetendő/levonható áfa előírását
 • áfa arányosítást (levezetés kimutatása)
 • pénzforgalmi elszámolású vevő/szállító számlák áfa előírását
 • folyamatos teljesítésű számlák eltérő számviteli/áfa törvény szerinti dátum miatti tételeket

Amennyiben a program össze van kötve a NAV Online Számla rendszerrel, akkor az áfabevallás készítésekor a program ellenőrzi, hogy a bevallásban szereplő partnerek adószáma érvényes-e a NAV adatbázisa alapján.

Az áfabevallás több mint 100 sorból áll, melyet a program - a könyvelt bizonylatok alapján automatikusan kitölt és átad az ÁNYK program felé (65). Elkészíti az áfa analitikát, kifizetetlen szállító analitikát, elvégzi az ezer forintos kerekítéseket, elkészíti a belföldi összesítő jelentést korrekciókkal és előlegből adódó különbözettel együtt (M lap adatszolgáltatás). Mivel a gyakorlatban előfordul, hogy a szállító számlák késve érkeznek meg, így az M lap helyes adatszolgáltatása miatt a programban lehetőség van az eredeti teljesítési dátum tárolására. Szintén elérhető a programban a közösségi beszerzések/értékesítések listája és bevallása, amely átadható az ÁNYK programnak (A60).

Csoportos ÁFA alanyok könyvelése esetén a cégenként elkészített áfabevallások összemásolására lehetőség van, így a csoport képviselője könnyedén nyújthatja be a bevallást. Közösségi ügyletek esetén az összesítő nyilatkozat (A60) adatait is össze lehet másolni egy bevallásba.

Az áfazárás funkció segítségével a bizonylatok áfa adatában történő változásokat követi a program, és változás esetén lekérhetőek az önellenőrzési tételek, elkészíthető az áfa analitika és az önellenőrzési / helyesbítő áfabevallást.


 

 Évzárás, beszámoló készítés

dreamstimexxl32737887.jpgA programmal lekérdezhetők normál/egyszerűsített/mikrogazdálkodói eredmény kimutatás, mérleg adatok forintban és devizában.

Automatikusan könyveli a program a záró bizonylatokat, valamint futtatható, hogy az 5-ös számlákról a 8-as számlákra történjenek meg az átvezetések. Közel 50 mutatószám segítségével átfogó képet kap a vállalkozás működéséről. 

Az évzárás modul segítségével gombnyomásra elkészíthetőek a záráshoz, beszámoló készítéshez szükséges bevallások, adatszolgáltatások.
Az évzárás modul végigvezeti Önt a beszámoló készítés lépésein, az adatok ellenőrzésével kezdve, a társasági adó bevallás készítésén át az éves beszámoló OBR felé történő átadásáig. A modullal kigyűjtésre kerülnek a könyvelésből az eredménykimutatás, mérleg és tájékoztató társasági adó adatok. A csökkentő – növelő tételek megadásával teljes körű Társasági adóbevallás exportálható az ÁNYK programba.
A teljes körű beszámoló elkészítéséhez a program tartalmaz alapértelmezett kiegészítő melléklet sablont, amely tetszés szerint módosítható. A beszámoló összeállítását követően a kiegészítő melléklet is csatolásra kerül az OBR  feladása során.

Az évzárás modul mintájára megszűnés, áttérés miatti bevallás és beszámoló is elkészíthető kiegészítő melléklettel és az OBR felé történő átadással.


  

 Kényelem, mert a program Ön helyett dolgozik

 

dreamstimexl8565705.jpg

Automatikus könyvelési és ellenőrzési funkciók segítik az Ön munkáját:

 • Pénzforgalmi áfa előírások, áfaarányosítás könyvelése
 • Eltérő számviteli/áfa dátumú bizonylatok áfa előírása
 • Telefonszámla, gépjármű nem levonható áfa számítása és könyvelése
 • Pénztári 1,2 Ft-os értékek automatikus könyvelése
 • Árfolyam különbözet számítás, év végi árfolyam átértékelés
 • Nyitó és záró bizonylatok automatikus könyvelése
 • Bevallások kitöltése és feladása az ÁNYK program felé
 • OSS-bevalláshoz segédlet
 • 5-ös számlaosztályból 8-as számlaosztályba átvezetés
 • Vevő/szállító számlák kiegyenlítés kerekítés különbözetének automatikus könyvelése
 • Bizonylat átvétel a HessynSzámlázó®, HessynPénztár®, vagy külső számlázó programokból
 • NAV Online Számla rendszerből számla és pénztárgép adatok átvétele
 • Bankkivonat import modulon keresztül kivonatok, számlatörténetek, csomagküldeménnyel kapcsolatos kimutatások feldolgozása
 • Bérátvétel a HessynBér® programból
 • Könyvelési feladás átvétel a HessynEszköz® programból
 • Egyenlegközlők, késedelmi kamat terhelő levelek nyomtatása, automatikus e-mail küldése

 Modulok, kapcsolatok külső rendszerrel


Kapcsolat a NAV Online Számla rendszerrel
Az online számla rendszerből származó adatok letöltése hasznos lépés a könyvelők számára, mivel segít csökkenteni az emberi hibák lehetőségét és időt takarít meg a könyvelőknek. A programot a technikai felhasználón keresztül lehet összekapcsolni a rendszerrel, így nincs szükség külső CSV vagy XML formátumok letöltésére. A vevő és szállító számlák mellett a pénztárgép naplóállományai is lekérdezhetőek. Az adatok feldolgozását számos funkció segíti:

 • alapértelmezett kontír és áfa adatok megadása,
 • hiányzó fizetési határidők csoportos beállítása,
 • naplók, kontírok, áfa adatok csoportos módosíthatósága,
 • szükség esetén a magánszemélyek adatainak külön Excelből történő feltölthetősége,
 • pénztárgépeknél a fizetőeszközök kezelése,
 • bankkártyás vásárlások automatikus könyvelése,
 • vendég, szálláshely szolgáltatás 5%-os áfakulcs szerinti megkülönböztetése,
 • feldolgozás félbehagyása, későbbi folytatása.


Bankkivonat import modul
A modul célja, hogy egyszerűsítse és felgyorsítsa a banki tranzakciók kezelését és könyvelését. A felhasználóknak elektronikus formában kell letölteni a banki tranzakciókat tartalmazó fájlokat, melyek kiterjesztése lehet akár STM, XLS, CSV, SAP.
A modul az automatizmusok mellett lehetőséget biztosít a tranzakciók átnézésére és jóváhagyására. A feldolgozás félbehagyható, majd később folytatható.
Az adatok feldolgozását segíti a csomagküldő cégek által készített export kimenetelek, és bankkártyás vásárlások kimutatásait tartalmazó export fájlok importálása.
A modul, a hivatkozás nélküli tételeket is képes beazonosítani a banki tétel típusok nyilvántartásán keresztül.
A működésről bővebben tájékozódhat a » Bankkivonat import modul leírás

OSS-portál bevallási segédlet
Az OSS Portál lehetőséget kínál a vállalkozásoknak arra, hogy egyetlen országban teljesítsék az ÁFA-fizetési kötelezettségüket, amelyet aztán az Európai Unión belül más országok felé is elszámolnak. A bevallási segédlettel a könyvelt adatokból pontos és megbízható adatszolgáltatás készíthető. A kimutatás megjelenítése könnyen érthető, és a fontos információk egyértelműen kiemelkednek. Az OSS Portál felületén megadandó adatok:

 • fogyasztás tagállama,
 • tagállam adókulcsa,
 • adóalap forintban,
 • adó összege forintban

a segédlettel könnyedén kitölthetőek.
A könyvelés a megszokott módon, a számviteli törvénynek megfeleően végezhető, a program a kimutatás készítésekor számolja ki az EKB árfolyammal a bevallandó összegeket.
A programfunkcióról bővebben olvashat » HessynKettős OSS Portál tájékoztató


 

3+1 hasznos funkció a programban

 

 1.

Átjárás a programképernyők között

 

Amikor kimutatást készít, vagy bizonylatot rögzít, nem kell kilépnie a képernyőről, mert a program lekérdezés funkciói azonnal megjelenítik a kért adatot: pl.


- egyeztetéskor a főkönyvi kivonat listából lekérdezhető a kiválasztott könyvelési karton

- könyvelési kartonból egy kattintással a bizonylat megtekinthető vagy módosítható

- bizonylat rögzítéskor egy kattintással könyvelési karton kérhető le.

 

2.

Nem szükséges a bizonylatok manuális kontírozása


A számviteli törvény biztosítja, hogy már nem szükséges a bizonylatokra manuálisan felvezetni a kontírozást.

 

A rögzített bizonylatok főkönyvi adatait, a könyvelő nevét és a könyvelés időpontját a könyvviteli nyilvántartás lista tartalmazza, és logikai kapcsolattal biztosítja az adatok összerendelését.

 

 

 

 

 

3.

Pénzügyi levelezés

 

Üzleti partnereinek egyenlegközlőket, fizetési felszólításokat, késedelmi kamat terhelő leveleket küldhet a programban található levélsablonokkal, vagy az Ön igényének megfelelő szövegtartalommal.

 

A leveleket akár e-mailben is küldheti, így partnerei azonnal értesülnek a fizetési kötelezettségekről.

 

A program automatikusan figyeli a levelezési fokozatokat. 

 

4.

Banki terminál modul


Tartalmazza a legtöbb hazai bank internetes átutalási megbízás feladását. Használatával automatikusan átadhatja


- a szállítói számlák átutalási megbízásait (Ft)

- az egyéb fizetési kötelezettségeket (pl. TAO negyedéves kötelezettség)

- a fizetendő áfa kötelezettséget, melyet a program automatikusan rögzít az áfabevallás készítésekor.

 

 

 


 

A HessynKettős® program funkciói

Könyvelési nyilvántartások 

 

 Kimutatások/bevallások

 

Modulok / Egyéb

 • Főkönyvi naplók kezelése: vevő, szállító, bank, havi bank, pénztár, vegyes, kompenzáló, nyitó, záró 
 • Automatikus könyvelési funkciók: pénzforgalmi áfa előírás, áfa arányosítás, 1,2 forintos kerekítés, vevő/szállító kerekítési különbözet, árfolyam-különbözet, 5-ös számlákról 8-as számlára átvezetés, nyitó, záró bizonylatok, 
 • Adatimportálási funkciók: HessynSzámlázó®, HessynPénztár®, HessynBér®, HessynEszköz® programokból
 • Bankkivonat import: kivonatok, számlatörténetek, csomagküldők
 • NAV Online Számla rendszerben lévő számlák átvétele
 • Online pénztárgép naplóállomány feldolgozása
 • 23/2014. NGM rendelet 3. melléklet szerinti XML átvétel
 • Számlák importálása külső forrásból, meghatározott XML formátum szerint
 • Könyvelési időszak zárás
 • Áfa időszak zárás
 • Ismétlődő bizonylatok klónozása, stornó funkciók, bizonylat nyomtatása 
 • Függő tételek jelölése a banki tételeknél
 • Banki tételek csoportos kiegyenlítése

 

 

 

 

 
 • Főkönyvi kivonat, főkönyvi naplók, könyvelési karton
 • Vevő / szállító analitika, korosított analitika
 • Partner lista forgalom szerint
 • Költséghely analitika
 • Bank, pénztár listák
 • Készpénzforgalom ellenőrzés
 • Bizonylatok listája, tételes egyeztető lista
 • OSS-portál bevallási segédlet
 • Áfabevallás (65A) összesítő jelentéssel (65M), Összesítő (közösségi) nyilatkozat (A60)
 • Csoportos áfaalanyok áfabevallás, összesítő nyilatkozatok összemásolása
 • Turizmusfejlesztési hozzájárulás
 • TAO (29-es) bevallás (évzárás modulban)
 • 71-es bevallás
 • Éves beszámoló nyomtatvány (évzárás modulban)
 • Megszűnés, áttérés miatti beszámoló
 • KIVA bevallás
 • HIPA bevallás
 • Mérleg / Eredménykimutatás
 • Mezőgazdasági kompenzációs beszerzésekről lista
 • Egyenlegközlő/felszólító levél, késedelmi kamat és kompenzáló levél
 • Paraméterezhető kimutatások: Iparűzési adóbevallás segédlet, Fizetési kötelezettségek, Könyvelési összesítő jelentés és kalkuláció
 • Pénzforgalmi elszámolású tételek kimutatása

 

 
 • Könyvelőirodai elszámolások
 • Hálózatos működés
 • Audit XML export
 • Utalásnyilvántartási modul
 • Adattáblák exportja DBF, CSV formátumban
 • Átlagárfolyam szerinti forint számítás devizás bankban
 • Automatikus, on-line MNB árfolyam frissítés
 • Partner adószám ellenőrzés
 • Vegyes bizonylatok automatikus nyomtatásának lehetősége
 • Cég közötti törzsadat másolás lehetősége (pl. partnerek, számlatükör, költséghely)
 • Egyéb beállítható ellenőrzések/automatizmusok: pl. készpénzforgalom ellenőrzés, könyvelés során szöveg felajánlás, devizás számlák árfolyam eltérésénél automatikus kerekítés stb.
 • Hibaszűrők (ellenőrző, javító funkciók)
 • Kimutatásokon megjeleníthető adatok szabadon bővíthetők
 • Kimutatások Excel formátumban lekérhetők
 • Jelszóval védett PDF
 • Egyedi háttérkép és kezelő gombok beállításának lehetősége, „gyorsgombok” a gyakran használt menüpontokhoz
 • Évarchiválás
 • Hessyn Üzenetek

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

letoltesikon.png

 

DEMO letöltés

kapcsolatikon.png

 

Segítségkérés

rendelesikon.png

 

Megrendelés