Nyilvántartás
 

dreamstimexxl29349278.jpgA HessynEszköz®  nyilvántartó programmal komplexen kezelheti:

 • tárgyi eszközöket, kisértékű eszközöket
 • immateriális javakat
 • befejezetlen beruházásokat
 • szoftver-nyilvántartást.

A karbantartó képernyők gyors és jól áttekinthető információkkal segítik munkáját pl. a nyilvántartásban színekkel is jelölésre kerülnek az eszközök státuszai: még nem aktivált, aktivált, nullára leírt, kivezetett eszközök. Természetesen a szűrések, kimutatások is tartalmazzák ezeket az információkat.

A program segítségével a szoftvernyilvántartása is naprakész lesz, mert rögzítheti mindazokat az adatokat és információkat, melyekre egy esetleges hatósági ellenőrzés kitérhet a szoftverek jogtisztaságára vonatkozóan. 

 


 
Események az eszközöknél
 

dreamstimexxl19587282.jpgMinden eseményt, mely az eszközökkel, immateriális javakkal kapcsolatos, tételesen kezelhet a programmal:
beszerzések, aktiválás, értéknövelés, kivezetések (pl. eladás, rongálódás, elhasználódás, számlahelyesbítés), részkivezetés, értékcsökkenés, értékhelyesbítés, maradványérték, maradványérték-változás, fejlesztési tartalék felhasználás, terven felüli értékcsökkenés, visszaírás

Az eszköznyilvántartás és a kartonok is tételesen megjelenítik az eseményeket és azonnal látható az eszközök értékváltozása.

A program jegyzőkönyvsablonjainak segítségével az aktiválásokról, kivezetésekről jegyzőkönyvet készíthet a művelettel egy időben vagy utólag is. A sablonok tartalma tetszőlegesen szerkeszthető, vagy egyéb, az eszközökhöz kapcsolódó dokumentumsablonokkal bővíthető.

 Értékcsökkenés-számítás
 
 

dreamstimexxl39273287.jpgAz értékcsökkenés számítás az egyik legegyszerűbb művelet, mert a program mindent pontosan és gyorsan elvégez. A kisértékű eszközök nyilvántartásba vételekor, valamint az eszköz értékének változásakor (pl. értéknövelés, kivezetés műveleteknél) azonnal megjelenik az eszközkartonon az értékcsökkenés. Egyéb esetben pedig egy gombnyomásra indítható az összes eszközre vagy egy adott eszközre vonatkozó értékcsökkenés-számítás. Az értékcsökkenés elszámolás 

 • adó és számviteli törvény szerint, külföldi tulajdonos esetén az anyacég által előírt elszámolási kulccsal
 • kisértékű / két év alatti elszámolással / tervezett értékcsökkenéssel
 • lineáris bruttó / lineáris nettó / fix összegű értékcsökkenéssel
 • maradványérték, maradványérték-változás figyelembe vételével
 • fejlesztési tartalék felhasználás figyelembe vételével történik.

Igény szerint akár manuálisan is rögzíthető az értékcsökkenés összege (pl. a korábbi - nem HessynEszköz® programban kezelt eszközök esetében a kartonok egyezőségének érdekében.) 

Napi pontossággal számol a program és beállítható, hogy a cég havi, negyedéves, féléves, vagy éves elszámolással számolja el az értékcsökkenéseket. Természetesen - például évközi mérleg készítés, vagy eltérő üzleti év alkalmazása esetén  -  meghatározott napra is elszámolhatók az értékcsökkenések.


  
Beszámoló készítése, TAO bevallás


dreamstimexxl39397104.jpgAmikor a HessynEszköz® programmal dolgozik, eltűnnek a beszámoló időszak időigényes műveletei, manuális összesítései, mert mindent gombnyomásra elkészíthet a programmal (összesített és tételes analitikát is):

 • Könyvelési feladás
 • Főkönyvi számlaszámok szerinti kimutatás
 • Kiegészítő mellékletben tárgyi eszközök, immateriális javak, befejezetlen beruházások értékváltozás táblázata
 • Társasági adó bevallás összesítő táblázata,  tárgyévi kivezetések (HessynKettős® évzárás modul használata esetén az adózás előtti eredményt növelő/csökkentő összegek)
 • Fejlesztési tartalék nyilvántartás
 • Tárgyévben igénybe vett kis és középvállalkozások új eszközeire vonatkozó kedvezmények (Tao tv. 7.§  (1) zs) 
 • Leltár kimutatások
 • Eszközök, immateriális javak nyomtatása / PDF archiválása
 • Adatellenőrzések, hibaszűrések.

Amennyiben a HessynKettős® programot használja a könyvelési feladást automatikusan könyveli a program. Az évzárás modul használata esetén a program automatikusan ellenőrzi a főkönyvi adatok és az eszköz-nyilvántartás főkönyvi adatainak egyezőségét, valamint automatikusan kitölti a társasági adó bevallást és a kiegészítő mellékletet. 


Listák, kimutatások


dreamstimexxl29482401.jpgA kimutatások készítésekor az adótörvény, számviteli törvény, egyéni értékcsökkenési számításnak megfelelő adatok is megjelennek/megjeleníthetők.

A kimutatások PDF formátumban exportálhatók, így akár nyomtatás helyett elektronikus formában is archiválhatja azokat. A táblázatos formátumú listák Excel és PDF formátumban is exportálhatók és az alapértelmezett formátumon túl igény szerint további adatokkal kiegészíthetők, és kialakíthatók, menthetők egyéni listaformátumok is. 

Minden kimutatás napra pontosan lekérhető a nyilvántartás adatairól, így akár visszamenőleg is láthatóak az eszköz adott időpontbeli adatai, könyv szerinti értéke. 

Az eszköz-nyilvántartás adatai alapján (pl. felelős, telephely, költséghely) igény szerinti sokrétű szűréssel paraméterezhetők a lekérdezések. 

  


  Csoportos műveletek 

dreamstimexxl29482175.jpg

Időigényes feladat, amikor több(száz) eszközön változtatni kell valamilyen adatot, pl. változik az eszközök főkönyvi besorolása, vagy változik a felelős adata  új munkavállaló belépésekor.

Ilyenkor nem szükséges eszközönként külön-külön felvinni, módosítani az adatokat, hanem a csoportos műveletek funkcióval automatikusan rögzíti a HessynEszköz® program az új adatokat. 

 • Telephely felvitel / módosítás
 • Felelős felvitel /módosítás
 • Könyvelési beállítás, felvitel / módosítás / átsorolás
 • Költséghely felvitel / módosítás
 • Értékcsökkenések törlése 
 • Csoportos kivezetés (pl. selejtezéskor)

 3+1 kényelmes/hasznos funkció

 

 1.

A kimutatások készítésekor a leltári számra kattintva megjelenik az eszköz-nyilvántartás képernyő, ahol megtekinthetők / szerkeszthetők az eszköz adatai.

 

Így az egyeztetéseknél nem kell felírni az eszközök leltári számát és külön megkeresni a nyilvántartásban, hanem azonnal elvégezhető a szükséges művelet.

 

2.

A kis- és középvállalkozások új eszközre igénybe vett kedvezménye esetén, amennyiben a "kedvezményezett" eszköz 4 éven belül eladásra kerül, a program figyelmeztető üzenetet jelenít meg, hogy TAO növelő tételként figyelembe kell venni.

 

A fejlesztési tartalék nyilvántartásból automatikusan kivezeti a program a 4 éven belül fel nem használt fejlesztési tartalékot.

 

 

 

 

 

3.

A beszámolóval lezárt, könyvvizsgált vagy ellenőrzött időszakok - a felhasználó döntése szerint - az időszak zárás funkcióval zárolhatók, így elkerülhetők az esetleges véletlen módosítások, törlések. 

 

4.

Amennyiben kevés idő áll rendelkezésre, az eszköz felvitelkor nem szükséges minden adatot kitölteni, azok később is pótolhatók. A hibaszűrés funkciókkal listázhatók a beszámoló, társasági adó bevallás készítéshez szükséges hiányzó adatok és ugyanezen folyamatban rögzíthetők (akár csoportos művelet segítségével is).

 

  

A HessynEszköz® program funkciói

Nyilvántartás / műveletek

 

  Értékcsökkenés

 

 Listák/kimutatások

 • Tárgyieszközök, immateriális javak nyilvántartása 
 • Szoftvernyilvántartás
 • Aktiválás, értéknövelés, kivezetés, részkivezetés, értékcsökkenés, értékhelyesbítés események
 • Maradványérték, maradványérték-változás, 
 • Fejlesztési tartalék lekötés és felhasználás nyilvántartás
 • Kis és középvállalkozói új eszköz beszerzés kedvezmény nyilvántartás
 • Telephely, Felelős, Szállító, Gyártó, Típus, VTSZ, költséghely, részletes megjegyzés (eszköz információk) nyilvántartás
 • Könyvelési beállítások főkönyvi és TAO szerinti nyilvántartása
 • Értékcsökkenés számítás, könyvelési beállítások időszakos kezelése
 • Eszközműveletek csoportos felvitele 
 • Eszközadatok módosítása, klónozása, törlése funkciók
 • Automatikus vagy utólagos üzembe helyezési, selejtezési, kivezetési jegyzőkönyv nyomtatása 
 • Számlatükör évenkénti kezelése


 

 
 • Adótörvény, számviteli törvény, egyéni számítási mód szerinti számítás és nyilvántartás
 • Terv szerinti, kisértékű, két naptári év alatt elszámolható számítás 
 • Lineáris bruttó, nettó, fix összegű értékcsökkenés
 • Kisértékű eszközök, kivezetett eszközök azonnali értékcsökkenés elszámolása
 • Napra pontos számítás
 • Havi, negyedéves, féléves, éves, vagy tetszőleges napra meghatározott értékcsökkenés elszámolás
 • Eszközönkénti / csoportos értékcsökkenés törlés (amennyiben nincs időszak zárlatban)
 
 • Eszközkartonok (részletes, rövid, könnyített)
 • Főkönyvi összesítő (atv/sztv/egyéni)
 • TAO eszköztípusonkénti összesítő
 • Könyvelési feladás
 • Fejlesztési tartalék lekötés nyilvántartás
 • Amortizációk
 • Kivezetések
 • TAO bevallás segédlet 
 • Kiegészítő melléklet segédlet
 • Kisvállalkozói kedvezmények
 • Leltár ív
 • Listák: eszközök, beszerzések, aktiválások, értéknövelések
 • Szoftvernyilvántartás
 • Törzsadat listák: telephely, felelős, szállítók, eszköz típusok, költséghelyek, gyártók, cégadatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

letoltesikon.png

 

DEMO letöltés

kapcsolatikon.png

 

Segítségkérés

rendelesikon.png

 

Megrendelés