Új bejelentési kötelezettség a számlázó szoftverekről a NAV felé

2014.09.18.

 

A Magyar Közlöny 2014. évi 89. számában jelent meg az új 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet a számlázással és nyugtakibocsátással kapcsolatban. Fontos változás, hogy 2014. október 1-jétől a vállalkozásoknak be kell jelenteniük az adóhatóság felé a számlakibocsátáshoz alkalmazott számlázási programjukat, on-line számlázási rendszerüket.

Korábban a vállalkozásoknak nem kellett ilyen jellegű bejelentést tenniük, csak a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő programmal kellett rendelkezniük és egy nyilatkozattal a szoftver fejlesztőjétől, hogy a program megfelel a követelményeknek.

(A korábbi 24/1995. (XI. 22.) PM-rendelet hatályát vesztette.)

 

Mikor és kinek kell bejelentést tennie?

 

Minden számlázó szoftver, on-line számlázási rendszer felhasználónak - ide értve a saját fejlesztésű program felhasználást is - ami számla kibocsátásra alkalmas.

 

 

A számlázó programot a NAV felé be kell jelenteni a SZAMLAZO elnevezésű nyomtatványon a program

 •          beszerzését,
 •          használat megkezdését,
 •          saját fejlesztésű program esetén a rendeltetésszerű használatba vételt
 •          online számlázási szolgáltatás igénybe-vételének kezdetét

követő 30 napon belül.
(A cikk megjelenésekor a nyomtatvány tervezete az alábbi linken érhető el.

NAV SZAMLAZO nyomtatvány tervezet 2.

Várható megjelenése: 2014. október 1.)

 

Nemcsak az új beszerzésű szoftverekre vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség!

 

A 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett szoftverekről is bejelentést kell tenni!

 

 

 

Nemcsak a beszerzéskor, használatba vételkor kell bejelentést tenni, hanem a használatból kivont számlázó programokról is adatszolgáltatást kell beadni a használatból kivonást követő 30 napon belül.

A bejelentést meg kell tenni:

 •   2014. október 1. után beszerzett, használatba vett program esetén: beszerzést követő 30 napon belül; 
 •   2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő program esetén:
    2014. november 15-ig.
 •   2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program használatának befejezéséről is      
    bejelentést kell tenni 2014. november 15-ig.

 

A bejelentés milyen adatokat tartalmaz?

 

Használatba vételkor:

 

A számlázó program

 •    nevét, azonosítóját
 •    fejlesztőjének nevét, és adószámát / külföldi adószámát
 •    értékesítő, rendelkezésre bocsátó nevét, adószámát / külföldi adószámát
 •    program beszerzés időpontját
 •    program használatának kezdetét
 •    saját fejlesztésű program jelölését

 

On-line számlázási rendszer esetén

 •    a rendszer nevét, elérhetőségét
 •    on-line számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát / külföldi adószámát
 •    a rendszer igénybevételének kezdetét
 •    saját fejlesztésű rendszer jelölését

 

Használatból történő kivezetéskor

a fenti adatokon túl a használat befejezés időpontját.

 

 

 

 

 

Célszerű már most ellenőrizni a szükséges információkat a jelenleg használt programnál, hogy zökkenőmentesen teljesíthesse az adatszolgáltatást.

 

HessynSzámlázó programból a bejelentés átadható lesz az ÁNYK program felé.
(NAV nyomtatvány megjelenését követően.)

 

 

 

A számlázó programmal szembeni követelmények

 

A számlázó program értékesítője, rendelkezésre bocsátója köteles a vevőt, felhasználót tájékoztatni a számlázó program nevéről és azonosítójáról. A számlázó program verziófrissítése esetén nem kell ismételten bejelentést tenni.

 

A számlázó programnak biztosítania kell:

 •   kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást 
 •   az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartomány
 •   magyar nyelvű felhasználói dokumentációt

 

A dokumentációnak tartalmaznia kell:

 

 • a számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. 
 • A számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre. 
 • A dokumentáció(ka)t az adózó - a programmal kibocsátott számlákra vonatkozó adó megállapításához való jog elévüléséig - köteles megőrizni. Ezen megőrzési kötelezettségnek elektronikusan is eleget lehet tenni.

 

 

A saját fejlesztésű szoftverekre is vonatkoznak a szoftverrel szembeni követelmények és a dokumentációra vonatkozó előírások.

 

 

 

 

A tájékoztatóban közölt információk nem tekinthetők tanácsadásnak, így kizárólag általános iránymutatásként szolgálnak, és nem helyettesítik az adott ügylet esetenkénti vizsgálatát, illetve az adótanácsadást. A Hessyn Kft. nem vállal felelősséget a tájékoztatóban esetlegesen szereplő elírásokért vagy annak eltérő értelmezéséért, valamint a tájékoztatóban található információk alapján eljáró személyek ebből fakadó esetleges káráért vagy veszteségéért.