A Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló új törvény lépett hatályba 2017. június 26-án

2017.07.12.

 

hessynnyilvantartopenzmosasellenitorvenyszoftver.png

 

Hatályba lépett 2017. június 26-tól az új 2017. évi LIII. törvény a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (továbbiakban Pmt.) szóló törvény, mely felváltotta a korábbi 2007. évi CXXXVI számú törvényt. Továbbá szintén hatályba lépett a 2017. évi LII. törvény az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról (továbbiakban Kit.) szóló törvény, melynek törvényi hatálya tágabb, mint a korábbi 2007. évi CLXXX. törvény, ami ezzel egy időben hatályát vesztette.

 

 

Egyik legfontosabb változás, hogy ezentúl a VPOP_KSZ17 számú ÁNYK nyomtatványon lehetséges és szükséges bejelenteni a szolgáltatónál kijelölt személyek adatait, melyet az új törvény rendelkezései alapján meg kell tenni legkésőbb 2017. július 26-ig.

 

Az új törvények alapján változtak a szolgáltatónál és az ügyfél-nyilvántartásban rögzítendő adatok, valamint a szolgáltatóknak ismételten el kell készíteniük, illetve módosítaniuk a belső szabályzataikat, melyről a felügyeleti szervet is szükséges értesíteni. Erre vonatkozóan az egyik fő változás, hogy mivel már két törvénynek kell megfelelni, ezért ez alap esetben két különálló szabályzatot jelent, de lehetőség van akár összevontan Pmt. szerint egy szabályzatot is elkészíteniük, mely a Kit. törvényre vonatkozó szabályzati rendelkezéseknek a részét is tartalmazza.

(A NAV honlapján a későbbiekben kerül közzétételre az információ, hogy a szolgáltatók milyen módon tehetnek eleget a belső szabályzat átdolgozásával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségnek.)

 

 

Teljesítse egyszerűen az új előírásoknak megfelelő kötelezettségeket a HessynNyilvántartó - pénzmosás elleni törvényhez programunkkalhessynnyilvantartoprogram.png

 

Ismerje meg a program szolgáltatásait >>

 

 

A belső szabályzat kidolgozásához szükséges kötelező útmutató (NGM rendelet) rövidesen megjelenik. Az új, illetve módosított szabályzatokat a törvények hatályba lépésekor működő szolgáltatóknak legkésőbb 2017. szeptember végéig kell elkészíteniük és erről a felügyeleti szervet értesíteniük. A szabályozás kismértékben eltérő határidőket állapít meg erre vonatkozóan, mert a Pmt. szerint 2017. szeptember 30-ig, a Kit. szerint pedig 2017. június 26-tól számított 90 napon belül.

 

Az új szolgáltatóknak is konkrét időpontokat határoztak meg a törvényekben mind a kijelölt személyek bejelentésére, mind a belső szabályzatok elkészítésére vonatkozóan, mely időpontokra feltétlenül legyen figyelemmel.

 

 

Tájékoztatók, kitöltési útmutatók, melyek áttanulmányozása segítheti a törvényi változás megismerését:

Tájékoztató – új kötelezettségek a belső szabályzat és a kijelölt személy vonatkozásában

Magyar Könyvvizsgálói Kamara tájékozatója a változásokról

Tájékoztató (PDF) – új nyomtatvány a Kit. és a Pmt. általi kijelölt személyről történő tájékoztatáshoz (VPOP_KSZ17)

Tájékoztató (PDF) – új nyomtatvány a pénzmosással kapcsolatos bejelentés megtételéhez (VPOP_PMT17)

VPOP_KSZ17_v1_1_kitöltési_útmutató (PDF)

 

 

A tájékoztatóban közölt információk nem tekinthetők tanácsadásnak, így kizárólag általános iránymutatásként szolgálnak, és nem helyettesítik az adott ügylet esetenkénti vizsgálatát, illetve az adótanácsadást. A Hessyn Kft. nem vállal felelősséget a tájékoztatóban esetlegesen szereplő elírásokért vagy annak eltérő értelmezéséért, valamint a tájékoztatóban található információk alapján eljáró személyek ebből fakadó esetleges káráért vagy veszteségéért.