Bővül a pénztárgép használatára kötelezettek köre 2017. január 1-je napjával

2016.11.03.

 

A 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet 1-es számú melléklete határozza meg azokat a tevékenységi köröket, melyek esetében a vállalkozók a nyugtát pénztárgép útján kötelesek kiállítani. 2017. január 1-től már az alábbi vállalkozások tevékenységeivel bővült a kötelező pénztárgép használat a nyugtakibocsátás során (TEÁOR 08 kód alapján):

  • 45.20 szerinti gépjármű-javítási, karbantartási
  • 45.32 szerinti gépjárműalkatrész-kiskereskedelemi,
  • 45.40 szerinti motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi, javítási,
  • 49.32 szerinti taxis személyszállítási,
  • 66.12 szerinti értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenységből kizárólag a pénzváltási,
  • 86.10 szerinti fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag plasztikai sebészeti,
  • 93.29 szerinti m.n.s. egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenységből kizárólag táncteremi, diszkó működtetési,
  • 96.01 szerinti textil, szőrme mosási, tisztítási tevékenységből kizárólag mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) és textil géppel, kézzel mosási és vegytisztítási, vasalási,
  • 96.04 szerinti fizikai közérzetet javító szolgáltatási,
  • 93.13 szerinti testedzési szolgáltatási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt.

 

 

 

A rendelet nemcsak azt írja elő, hogy kötelező a pénztárgép használata a nyugtakibocsátás során, hanem arra vonatkozóan is előírást tartalmaz, hogy a pénztárgépnek közvetlen adatkapcsolattal kell rendelkeznie a NAV-val.

Továbbra is lehetőség van arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló törvény 166. § (2) bekezdése szerint a nyugta kibocsátása helyett (a pénztárgép használata nélkül) számla kerüljön kiállításra, viszont ebben az esetben a nyugta helyett kiállított számláról és adattartalmáról havonta, adatszolgáltatási kötelezettséget szükséges teljesíteni a NAV részére a PTGSZLAH nyomtatványon.

 

 

Az online pénztárgép használata már
2017. január 1-én kötelező az érintett vállalkozói körnek.

 

 

Azon jelenlegi és jövőbeni Hessyn programhasználó ügyfelek, akik rendelkeznek HessynSzámlázó programmal, lehetőségük van megrendelni külön díjfizetés ellenében a PTGSZLAH adatszolgáltatást elkészítő modult, melynek segítségével a kiállított és adatszolgáltatásra kötelezett számlák pár kattintással átadhatók az ÁNYK program felé, majd beküldhető a NAV részére.

 

 

A nyomdai úton előállított számlatömböt, vagy olyan nem HessynSzámlázó programot használó ügyfelek esetében, akiknél a könyvvezetés a HessynKettős programban történik, szintén lehetőség van a HessynKettős programhoz megrendelni - külön díjfizetés ellenében - a PTGSZLAH adatszolgáltatást elkészítő modult, amellyel bizonylatok rögzítésénél jelölhető, hogy a bizonylat jelentésre kötelezett, majd automatikusan átadhatók az adatok, és így nem szükséges manuálisan rögzíteni az adatokat a PTGSZLAH nyomtatványba.

 

 

 

Amennyiben 2017. január 1-én pénztárgép használata helyett számla kerül kiállításra, akkor már a január hónapról jelentést kell tenni a PTGSZLAH nyomtatványon, amelynek a beküldési határideje február 15.-e.

 

 

 

További információk a PTGSZLAH adatszolgáltatásról:

http://nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/Adatszolgaltatasi_kot20150304.html

http://www.nav.gov.hu/data/cms351414/PTGSZLAH_Kitoltesi_utmutato_2.0.pdf

 

 

 

A tájékoztatóban közölt információk nem tekinthetők tanácsadásnak, így kizárólag általános iránymutatásként szolgálnak, és nem helyettesítik az adott ügylet esetenkénti vizsgálatát, illetve az adótanácsadást. A Hessyn Kft. nem vállal felelősséget a tájékoztatóban esetlegesen szereplő elírásokért vagy annak eltérő értelmezéséért, valamint a tájékoztatóban található információk alapján eljáró személyek ebből fakadó esetleges káráért vagy veszteségéért.