A könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatás időszakonkénti elszámolása esetén a teljesítés időpont 2015. 07. 01-től módosult szabályairól

2015.07.03.

 

Időszakonkénti elszámolású ügyletek teljesítési időpontja 2015-ben is (egész évben) változatlanul az elszámolt időszakra járó ellenérték megfizetésének esedékessége.

 

Kivéve 2015. 07. 01-től: a könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatást

 

Ugyanis, ha e szolgáltatásokról időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, akkor:
a teljesítés időpontja a fő szabály szerint az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja.

A következő eltérésekkel:

A teljesítés időpontja az időszak utolsó napja helyett:

  •    a számla kelte (kibocsátási időpontja), ha:

                 - az ellenérték megfizetése az időszak utolsó napjánál korábban esedékes és

                 - a számla kibocsátása is megtörténik az időszak utolsó napját megelőzően.

  •   az ellenérték megfizetésének esedékessége, ha: az ellenérték az időszak utolsó napját követően, de az utolsó napot követő 30 napon belül esedékes.
  •     az időszak utolsó napját követő 30. nap, ha: az ellenérték az időszak utolsó napja után, de azt több mint 30 nappal meghaladóan esedékes.

 

A teljesítés (adómegállapítás) időpontjának új szabályát azon időszak teljesítési időpontjának megállapítására kell alkalmazni, mely időszak

  •   kezdő napja és
  •    ellenértékének esedékessége

egyaránt 2015. 06. 30-a utáni.

 

A tájékoztató letölthető formátuma

icon-pdf.png

 

2015. július 3.

Gábriel Péter BKIK

 

 

A tájékoztatóban közölt információk nem tekinthetők tanácsadásnak, így kizárólag általános iránymutatásként szolgálnak, és nem helyettesítik az adott ügylet esetenkénti vizsgálatát, illetve az adótanácsadást. A Hessyn Kft. nem vállal felelősséget a tájékoztatóban esetlegesen szereplő elírásokért vagy annak eltérő értelmezéséért, valamint a tájékoztatóban található információk alapján eljáró személyek ebből fakadó esetleges káráért vagy veszteségéért.