Népliget Center Irodaház,
H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C
"A" épület 3. emelet
(+36 1) 221-2106, (+36 1) 422-0974, (+36 1) 210-9152
(+36 1) 422-0975
info@hessyn.hu

Csatlakozzon Ön is a Hessyn Könyvelők klubjához!

Jelentkezési lap

A Hessyn – Könyvelők Klubjának működési szabályai

Érvényes 2016. január 1-jétől

A Hessyn – Könyvelők Klubját a Hessyn Informatikai és Oktatási Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.)
hozta létre és működteti. 

 1. A Klub célja
  • Az adózás, számvitel, társadalombiztosítás és munkajog területén folyamatosan változó jogszabályi környezettel kapcsolatos tájékoztatás.

 2. A Hessyn Kft. vállalja, hogy
  • megszervezi és lebonyolítja a konferenciákat, meghirdeti a választható témákat és időpontokat, valamint gondoskodik a helyszínről és az adott témát ismerő előadó(k) felkéréséről.

  • a választható konferenciák témájáról, előadóiról és időpontjairól a Hessyn Kft. minden esetben Internetes oldalán (www.hessyn.hu) tájékoztatja Klubtagjait.

  • a konferencia létszámának megfelelő jelentkezéseket fogad be, mely jelentkezéseket azok sorrendje határozza meg.

  • a konferenciákra történő jelentkezéseket nyilvántartja és klubtagonként regisztrálja a felhasznált alkalmakat. 

 3. A Hessyn Kft. nem vállalja, hogy
  • a Klubtag által a meghirdetett időpontra történő jelentkezése ellenére, meg nem jelenés esetén, más alkalommal lehetőséget biztosít a részvételre térítésmentesen.

  • az adott konferenciára Klubtagjai részéről létszám felett elfogad jelentkezést. 

  • a klubtagsági díjat év közben részben vagy egészben visszatéríti.

 4. A Hessyn Kft. fenntartja a jogot arra, hogy
  • esetleges külső okok miatt a helyszínt valamint a tervezett időpontot megváltoztassa, mely esetben figyelembe veszi a klubtagokat érintő általános határidős kötelezettségeket.

  • a meghirdetés előtt felkért előadók személyének megváltoztatásával éljen, amennyiben előre nem látható betegség vagy más ok az előadó részvételét akadályozza. 

 5. A Klubtag jogosult arra, hogy
  • a klubtagsági díjért az általa választott 4, 8 vagy 12 alkalommal jelentkezzen és részt vegyen a Hessyn Kft. által szervezett egynapos konferenciákon. Többnapos konferenciák esetén a Hessyn Kft. tájékoztatást ad arról, hogy az adott konferencia terjedelménél fogva hány klubalkalomnak felel meg. Többnapos konferenciára történő jelentkezés esetén a meghatározott klubalkalom kerül beszámításra. Kedvezménnyel meghirdetett konferenciák esetén, amennyiben azok kedvezményes ára kevesebb, mint az egy klubalkalomra számított részvételi díj, a klubalkalmakból csak fél alkalom kerül levonásra. Az ilyen osztással maradó fél klubalkalmat egy másik kedvezményes konferencián lehetséges felhasználni. Mérlegképes kreditpontos továbbképzésre történő jelentkezés esetén adott klubtagság keretében az első jelentkező részére kedvezményesen 1 klubalkalom kerül beszámításra jelentkezésnél, minden további jelentkező részére 2 klubalkalom.

  • a meghirdetett konferenciák közül válasszon témát és időpontot. A választott konferenciára minden esetben köteles elküldeni jelentkezését. A jelentkezését a Hessyn Kft. minden esetben írásban visszaigazolja és ezután minősül a jelentkezés regisztráltnak. A jelentkezés lemondása az adott konferencia lemondási szabályainak megfelelően lehetséges. Határidőben történő lemondás hiányában, meg nem jelenés esetén is levonásra kerül a konferencia napjainak számától függő klubalkalom a részvételi lehetőségekből.

  • amennyiben az év folyamán felhasználásra kerültek a Klubtagság keretében felhasználható alkalmak, akkor klubtagsági díj szerinti egy alkalomnak megfelelő összegért vegyen részt további konferenciákon.

  • a naptári év leteltével a fel nem használt tárgyévi részvételi lehetőségeket a következő klub évben is felhasználja, abban az esetben, ha az évfordulóval nem szünteti meg a klubtagságát. A következő évre való átvitel lehetősége nem vonatkozik a tárgyévben fel nem használt, kedvezményes előadás részvétele miatt maradt fél klubalkalomra.

  • a klubtag cégtől más jelentkező részvételét írásban előre jelezze, mely így a további résztvevő(k) részére kedvezményes részvételi díjért vagy klubalkalom beszámításával lehetséges.

 6. A klubtag nem jogosult arra, hogy
  • amennyiben az általa megjelölt konferencián nem jelenik meg, más vagy azonos témájú, eltérő időpontban megrendezett konferencián pótlólag díjmentesen részt vegyen.

  • a naptári évfordulóval történő klubtagság megszüntetése esetén az előző évben fel nem használt klub lehetőségeit következő évben felhasználja. Ebben az esetben a fel nem használt alkalmak elvesznek.

 7. A klubtag vállalja, hogy
  • a választott konferenciára minden esetben elküldi írásos jelentkezését.

  • a klubtag cégtől a klubtagokon kívül részt venni kívánó további személyekkel kapcsolatos igényét előre írásban bejelenti. Előzetes írásbeli jelentkezés hiányában a klubtag(ok)on kívüli személy(ek) részvételének lehetősége nem garantálható a konferencián.

  • a klubtagsággal kapcsolatos számlát a számlán lévő határidőig kiegyenlíti, mely feltétele a számlakibocsátást követő első (illetőleg további) konferenciákon való részvételnek.

  • klubtagsága korlátlan időre szól, melyet kizárólag a naptári év végével szüntethet meg. Ebből következik, hogy a klubtagság folytonos, vagyis a naptári év végével automatikusan nem szűnik meg.

Jelentkezési lap
A *-gal jelölt adatok kitöltése kötelező!
Számlázási adatok
-
-
Postázási cím Megegyezik a számlázási adatokkal
Csomagok
Fizetés módja
Fizetés ütemezése
Jelentkezési feltételek

Az éves klubtagsági díjat és a Könyvelők klubja működési szabályait elfogadom, és a számlát a fizetési határidőig kiegyenlítem. Tudomásul veszem, hogy a jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A Hessyn-Könyvelők Klubja rendezvénysorozatra történő jelentkezés év közben történő lemondását a Hessyn Kft. nem fogadja el.

Megjegyzés
Kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk!
Hessyn Informatikai és
Oktatási Kft.

Adószám: 12314771-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-666351

Hatósági nyilvántartási szám: 01-0961-04

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/000086

Kapcsolat
 
Népliget Center Irodaház,
H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C
"A" épület 3. emelet
(+36 1) 221-2106, (+36 1) 422-0974, (+36 1) 210-9152
(+36 1) 422-0975

Hessyn Informatikai és Oktatási Kft.

Adószám: 12314771-2-43 | Cégjegyzékszám: 01-09-666351 | Hatósági nyilvántartási szám: 01-0961-04 | Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/000086