Továbbképzési helyszíneink:

A képzés helyszínére/típusára kattintva kattintva megtekintheti továbbképzési időpontjainkat.

Budapest

Győr 

Szeged

Online e-learning továbbképzés 

 

A Hessyn Kft. akkreditáltatta képzéseit a Pénzügyminisztériumnál annak érdekében, hogy biztosíthassa adószakértők, adótanácsadók, okleveles adószakértők számára a kreditpontok megszerzésének lehetőségét.

2009. január 1-től csak az végezhet adószakértői, adótanácsadói, okleveles adószakértői tevékenységet, aki a Pénzügyminisztériumnál regisztrálva van.

 

Nyilvántartás:

A Pénzügyminisztérium három nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba felvételét kérő természetes személyt, ha a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, a Pénzügyminisztérium erre kijelölt szervezeti egysége a nyilvántartásba felveszi, s erről a kérelmezőt egy tájékoztató levéllel és az igazolvány megküldésével értesíti. A kérelmezőnek külön-külön kell kérnie felvételét az egyes névjegyzékbe.

Névjegyzékek a Pénzügyminisztérium oldalán:

 


Évente mennyi kreditpontot szükséges regisztrált adótanácsadóként, adószakértőként, okleveles adószakértőként összegyűjteni

A továbbképzésre kötelezettnek mindegyik szakterületen és minden egyes továbbképzési évben legalább 20 kreditpontot kell megszereznie.
Tájékoztató a Pénzügyminisztérium oldalán >>

(263/2018. (XII. 20.) Kormányrendelet 6. § (5) bekezdés)


 

Mikortól kell gyűjteni a kreditpontokat

A regisztrált adótanácsadó, adószakértő a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől köteles gyűjteni a kreditpontokat. A továbbképzési év január 1-jétől december 31-ig tart.

(263/2018. (XII. 20.) Kormányrendelet 6. § (2) bekezdés)


FONTOS TUDNI: az adott továbbképzési évben a 20 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettsége szempontjából.

(263/2018. (XII. 20.) Kormányrendelet 6. § (5) bekezdés)Mikor kell a 20 kreditpontot a nyilvántartásba vételt megelőzően teljesíteni?

Azon adótanácsadóknak, adószakértőknek, akik korábban már szerepeltek a nyilvántartásban, de valamilyen okból törlésre kerültek, a továbbképzés előzetes teljesítése feltétele az újbóli nyilvántartásba vételnek.

Azoknak az adótanácsadóknak, adószakértőknek, akik korábban még nem szerepeltek a nyilvántartásban, 2020. január 1-jét követően benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmükhöz csatolniuk kell a 20 kreditpont teljesítéséről szóló igazolás(oka)t.

(263/2018. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdés e) pont)Mi a teendő, ha eddig is rendelkezett regisztrációval?

A 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszaka 2019. december 31-ével lezárult, és a továbbiakban szintén évente 20 kreditpontot kell gyűjtenie. Ez független a 2019. december 31-ig megszerzett kreditpontok és a teljesített továbbképzési évek számától.

(263/2018. (XII. 20.) Kormányrendelet 14. § (8) bekezdés)


Meddig érvényes az előzőleg kiadott igazolvány?

A 2017. december 31-ig kiadott igazolványok 2020. december 31-ig, illetve a nyilvántartásból való törlés időpontjáig érvényesek. (26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján) A további kiadott igazolványok a kiállítás napját követően 10 évig, illetve a nyilvántartásból való törlés időpontjáig érvényesek.

(263/2018. (XII. 20.) Kormányrendelet 14. § (6-7) bekezdés)


Az érvényességi idő lejárata után mikor kérhető igazolvány csere?

Ha a nyilvántartásba vett személy igazolványának érvényességi ideje lejár, legkorábban a lejáratot megelőző 60 napon belül kérheti igazolványának cseréjét (igazolványképet szükséges küldeni, valamint a cserével érintett korábbi igazolványt is meg kell küldeni). 

(263/2018. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. § (5) bekezdés)Kreditpont gyűjtés alóli kimentés hogyan kapható?

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy minden tőle elvárható lépést megtett az adott év továbbképzési kötelezettségének teljesítése érdekében és igazolja a kimentésre okot adó körülményt. Nyilatkozik arról, hogy a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem végzett adótanácsadói, adószakértői, vagy okleveles adószakértői tevékenységet. A kimentési kérelmet a kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben, március 31-ig lehet előterjeszteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél. Egymást követő két továbbképzési évben kimentési kérelem nem fogadható el.

(263/2018. (XII. 20.) Kormányrendelet 7. §)Mit kell tennem, ha az igazolványom elveszett, ellopták, megsemmisült, vagy megváltozott a nevem, lakcímem?

A nyilvántartásba vett személynek 30 napon belül be kell jelentenie az igazolvány elvesztését, ellopását, megrongálódását, illetve a nyilvántartásban szereplő adatai megváltozását. Ezt követően kérelmezheti igazolványának pótlását, illetve amennyiben a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás, akkor az igazolványt meg kell küldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére, melyet az adatváltozás átvezetését követően megsemmisít.

(263/2018. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. § (1-4) bekezdés)

 


További tájékoztatók és adatlapok a Pénzügyminisztérium weboldalán

Tájékoztatók és segédlet elektronikus ügyintézéshez >>

Adatlapok és bejelentőlapok >>